Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym: artykuły oryginalne, poglądowe, prace kazuistyczne i listy do redakcji). Monografie i podręczniki.

Wszystkie publikacje/osiągnięcia 2020

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
ogółem 81 55 62 132.068 4525.000
polski artykuł 37 31 37 60.032 2005.000
polskie streszczenie zjazdowe 11 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 25 24 25 72.036 2520.000
zagraniczne streszczenie zjazdowe 8 0 0 0.000 0.000
diagram
   
   
   
   
   
eksport danych csv data export

 

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia 2019 r.

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
ogółem 97 41 51 106.933 3270.000
Inny 2 0 0 0.000 0.000
polski artykuł 32 23 32 40.069 1370.000
polski rozdział w książce 1 0 1 0.000 20.000
polskie streszczenie zjazdowe 28 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 18 18 18 66.864 1880.000
zagraniczne streszczenie zjazdowe 16 0 0 0.000 0.000
diagram
   
   
   
   
   
eksport danych csv data export

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia 2018

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac 
z punktacją MNiSW
łączna wartość IF łączna wartość 
punktacji MNiSW
ogółem 98 56 70 132.486 1399.000
polski artykuł 42 30 42 47.753 694.000
polskie streszczenie zjazdowe 23 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 28 26 27 84.733 700.000
komentarz, polemika, głos w dyskuji w wydawnictwie zagranicznym 1 0 0 0.000 0.000
list do redakcji w wydawnictwie zagranicznym 1 0 0 0.000 0.000
zagraniczny rozdział w książce 1 0 1 0.000 5.000
zagraniczne streszczenie zjazdowe 2 0 0 0.000 0.000

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia 2017

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
ogółem 92 32 54 78.355 1048.000
polski artykuł 36 20 36 36.114 573.000
polski rozdział w książce 2 0 2 0.000 10.000
polskie streszczenie zjazdowe 31 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 16 12 16 42.241 465.000

 

Wszystkie publikacje za rok 2016

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiI
łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiI
ogółem 99 39 53 150.770 1076.000
polski artykuł 30 14 26 14.075 378.000
polski rozdział w książce, itp. 2 0 2 0.000 8.000
polskie streszczenie zjazdowe 34 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 25 25 25 136.695 690.000

 

 

Dane kontaktowe

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM

41-800 Zabrze

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

tel. 32/37-33-860

fax.32/37-33-819

e-mail: kardiologiazabrze@sum.edu.pl

www.kardiologiazabrze.sum.edu.pl

Sekretariat

mgr Agnieszka Szkobel